Juego y expresión plástica

Taller impartido por Rosa Barquero en 3º A y 3º B del CEIP Boada de Badalona.

expressió corporal, dibuix i pintura

Aquest taller proposa un apropament lúdic de l’infant a les belles arts;  es busca estimular la seva capacitat creativa i guiar-lo en l’ exploració física, emocional, espacial i de sensibilització del seu entorn, propiciant d’ aquesta manera  el seu desenvolupament intel·lectual i psíquic.

Es proposa un apropament a diverses tècniques artístiques com  el modelatge, el collage, la pintura, el dibuix, sempre des de la seva vesant de “joc”, provocant la interrelació de la seva realitat interna amb la realitat externa; es potenciarà les seves capacitats imaginatives a través del procés creatiu; d’aquesta manera contribuïm a una formació més completa i integral de l’infant en l’ educació bàsica.

Objectius:

– Utilitzem l’art com a mitjà d’expressió d’idees, sentiments, experiències personals i canalitzador de les emocions. Fem servir la expressió artística com a eina facilitadora de representació del món intern (fantasies, pors, desitjos…) i extern (la seva realitat) del nen/a. Estimulant la seva capacitat creativa i oferint-li un espai d’exploració física, emocional, espacial i de sensibilització a través dels materials plàstics.

– Fomentem l’expressió plàstica espontània, reforçant el sentiment de confiança de les pròpies possibilitats.

– Treballem l’autoconeixement i el reconeixement de l’altre, la integració i l’acceptació de les nostres diferències personals, i dels altres, com a elements positius que ens fan especials, a través del joc plàstic.

– Oferim eines d’autoconeixement i ajudem al nen/a a prendre més consciència de si mateix i de l’entorn que l’envolta mitjançant el treball amb materials plàstics, reforçant la seva identitat personal, els seus sentiments d’acceptació i autoestima.

– Treballem la tolerància a la diferència, la multiculturalitat, la solidaritat, l’empatia i l’acceptació de l’altre.

– Ajudem al nen/a a valorar positivament les realitzacions plàstiques personals i dels companys.

– Realitzem un apropament lúdic a diverses tècniques artístiques com el modelatge, el collage, la pintura i el dibuix, fet ús de materials plàstics convencionals i materials reciclats.

Metodologia:

– Mitjançant l’observació i reflexió sobre les nostres característiques físiques personals, costums, emocions, pensaments, opinions e idees i a través de dinàmiques grupals i treballs creatius individuals, propiciem la construcció d’una imatge pròpia positiva i valorada.

– Es treballaran temes com l’autoretrat, el retrat, el dibuix de l’entorn humà-afectiu, natural i urbà que ens envolta, de manera individual o col·lectiva, fomentant l’autonomia, la comunicació i la cooperació.

– Utilitzem una metodologia dinàmica, on té més importància el procés creatiu que el resultat final, donant al nen/a l’oportunitat d’exploració i experimentació.

– Les activitats han estat dissenyades i adaptades a l’estadi de desenvolupament del grup-classe.

– S’utilitzen una gran varietat de materials plàstics, adequats per l’edat dels nens, lectura de contes, observació d’imatges i obres d’artistes, fotografia, música i tècniques de relaxació.

Impartit a: Dos grups de 8 i 9 anys de 3º A i B del Ceip Boada.