Talleres 2011

Els tallers que portem a terme al Ceip Boada de Badalona, han estat dissenyats per ser implementats anualment, dins de l’horari escolar.  LCA s’ha inserit en l’horari de plàstica per portar a terme aquestes activitats, de forma que tinguessin un programari pròpi, amb un inici, un procés de continuitat que té una finalitat concreta i amb un periode de finalització; enguany per primera vegada, es conclou el projecte a través d’una exposició col·lectiva al Centre Cívic St. Roc. Podreu visitar-la del 6 al 17 de juny de 2011, de 9 a 20 hs.

Aquest projecte pretén apropar als infants i preadolescents a les arts visuals, a través de l’experimentació, els processos creatius, i la investigació artística. Podeu veure en el menú principal més detall sobre cadascún dels tallers impartits enguany. Aqui us deixem un resum.

Un món d’artistes (arts visuals)

Tenint en comte que tots els grups culturals necessiten i utilitzen l’art com a forma d’identitat cultural, creiem que una manera d’enriquir l’aprenentatge, és aprofitar el coneixement d’aquestes manifestacions artístiques de les diverses cultures que actualment conviuen a les escoles i als col·lectius del nostre entorn.

És per aquest motiu que s’ha dissenyat aquest taller, amb l’objectiu principal d’apropar als joves les diverses cultures a través de l’exploració artística.

Prenent com a punt de partida l’art o els artistes dels seus països de procedència (Iran, Pakistan, Xina, Índia, Amèrica Llatina, etc.), els nens podran descobrir o redescobrir la seva pròpia identitat i la dels seus companys, no tan sols en referència a la seva procedència si no reinterprentant el nou entorn de convivència.

Així mateix també s’exploraran artistes locals per aprofundir en el reconeixement d’aquesta nova identitat intercultural que s’està creant dia rere dia amb la convivència al barri St. Roc.

Es tracta de promoure una actitud de curiositat i aprovació per les produccions artístiques de diferents cultures. Afavorint l’apropament i l’empatia dels nens vers els seus companys de classe, transformant les seves diferències en un fet de valor altament profitós i creatiu. Treballant individualment i en equip per assolir un objectiu comú, i finalment exposar les seves obres fora del centre escolar al finalitzar el taller: ¡Obrir-se al barri i a la ciutat!

Explorarem entre d’altres, artistes de diverses nacionalitats, com per exemple Iman Maleki (Iran – Hiperrealisme), Okusai (Japó- Gravat), Antonio Berni (Argentina – collage), Kseniya Simonova (Ukrania – sorra) o Dalí (Català – Dibuix i pintura). Ens aproparem a l’art i l’artesania tradicionals de diferents països, com per exemple la pintura tradicional xinesa, la decoració dels elefants de la India o les màscares d’Equador o Mèxic. I tot això mitjançant diverses tècniques plàstiques; l’estampat, la pintura mural, el collage, treballs de volum, etc.

Un món imaginari : “mascares i cap grossos” (arts plàstiques i visuals -foto i video)

A través de les pràctiques de reciclatge artístic, els participants exploren la seva capacitat inventiva i imaginativa; des de allí se’ls obre un ventall de possibilitats en els que treballem l’ enfortiment de la autoestima, la presa de decisions, la responsabilitat amb sí mateix i els demés, la importància del medi ambient, al desenvolupar pràctiques i hàbits mediambientals sostenibles.

Es un taller en què els nens i joves treballen al llarg de les sessions per crear grupalment un o diversos “cap grossos” sorgits de personatges imaginaris (animals o formes antropomorfes).

Enguany  i durant el 2011, es treballarà en col.laboració amb l’escola de Rio Piedras (Guanacaste, Costa Rica), en un intercanvi artístic i sociocultural entre els nens, nenes i joves. Degut a la tradició que també hi ha a Costa Rica en fer “Cap Grossos” i “Gegants”, hem trobat un punt d’apropament cultural i artístic que ens permet compartir, intercanviar i vivenciar tot un procés creatiu comú, alhora que ens permetrà treballar transversalment els objectius generals del projecte.

El taller s’articula al llarg de 20 sessions en les que anirem gradualment aprofundint en les tècniques i procediments necessaris per assolir els objectius del taller. Aquesta activitat serà multidisciplinar, ja que inclou unes sessions de fotografia i vídeo, ja que amb aquest taller hem d’establir i mantenir contacte amb els nens i nenes de Riopiedras, per poder conèixer-se mútuament i per poder treballar coordinadament la creació de les màscares i cap grossos.

Video dels infants de Riopiedras per als de 5º del Ceip Boada:

Video dels nens i nenes del Boada per als de Riopiedras:

Joc i expressió plàstica (arts plàstiques, visuals i expressió corporal)

Aquest taller proposa un apropament lúdic de l’infant a les belles arts; es busca estimular la seva capacitat creativa i guiar-lo en l’ exploració física, emocional, espacial i de sensibilització del seu entorn, propiciant d’aquesta manera el seu desenvolupament intel·lectual i psíquic, a través de l’expressió plàstica.

Es proposa un apropament a diverses tècniques artístiques com el modelatge, el collage, la pintura o el dibuix, sempre des de la seva vesant de “joc creatiu”. Es realitzaran una sèrie d’activitats creatives que facilitin la investigació d’un llenguatge simbòlic a través del qual el nen pugui expressar-se i es potenciaran les seves capacitats imaginatives a través del procés creatiu; d’aquesta manera contribuïm a una formació més completa i integral de l’infant en l’ educació bàsica.

Horaris 2010-2011

Dilluns de 15 a 17h -> 5è. Un món imaginari: màscares i cap grossos*

Dimarts de 15 a 17h -> 3er A. Joc i expressió plàstica

Dijous de 15 a 17h – 3er B. Joc i expressió plàstica

Divendres de 15 a 17h – 6è. Un món d’artistes

* Este taller está vinculado al taller que se desarrolla en la escuela de Riopiedras, Costa Rica. Los niños están en contacto a través del correo postal y también a través de internet (videos), y están creando “cap grossos/cabezudos” para intercambiarse y ojalá que en algún momento los niños/as del Boada puedan conocer a los de Riopiedras! Aquest taller està vinculat al taller que es desenvolupa a l’escola de Riopiedras, Costa Rica. Els nens estàn en contacte a través de correus i internet (fotos y videos), i estàn creant “cap grossos” per intercanviar-se i ojalà que en algún moment els nens/es del Boada puguin conèixer als de Riopiedras!


TALLERS EDICIONS ANTERIORS (2007-2010)

Retrat i autorretrat: un viatge exploratori (dibuix i pintura)

A través del dibuix, particularment del retrat i l’autorretrat, aquest taller aborda un viatge exploratori en el que des de l’aproximació a allò mé particular del cos humà, s’arriba al coneixement i reconeixement de les diferents cultures. Això ens serveix d’excusa per treballar transversalment la integració cultural i fomentar valors de convivència, solidaritat, respecte, etc. Aiximateix treballarem tres temps de la història personal dels participants: passat (lloc d’orígen), present i futur (com es visualitzen en un futur).Tot el material resultant s’enquadernarà en un llibre d’artista.Durant les 20 sessions que hem planificat al llarg del curs escolar, explorarem i aprofundirem en les tècniques i metodologies del dibuix.* Aquest taller va ser finalista  en els “premis Ateneus 2007” atorgats pel Dept. de Cultura Popular i Tradicional Catalana i la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Un conte il.lustrat (plàstica)

Aquest taller planteja estimular al participant a expresar-se a través de l’ art. Es realitzen una sèrie d’ activitats plàstiques i creatives que faciliten la investigació d’ un llenguatge narratiu i expressiu que tracta sobre la història personal:  identitat, cultura, creencies, família i educació. Per assolir els objectius, el taller s’ estructura en tres temps: orígen, actualitat i projecció a futur. Tot el material resultant del taller s’ encuaderna i forma un llibre d’artista, totalment personalitzat.

Teatre Social (arts escèniques)

El Teatre Social gira al voltant del joc dramàtic i joc de rol, creant un espai on protagonitzar, assajar i debatre temes quotidians, i sobretot convertint-los en un mitjà d’expressió, un acte comunicatiu i de coneixement; es converteix en una poderosa eina que reafirma a l’individu com a possible i vàlid co-creador de la realitat que l’envolta. El teatre social utilitza l’expressió dramàtica com a mitjà d’intervenció individual i social. El seu principi fonamental és ajudar a restaurar el diàleg entre els éssers humans. Aquest taller té com a objectiu a mig terme, formar a un grup de joves en el terreny teatral i que ells mateixos, es converteixin en facilitadors per a altres infants i joves .

En el cercle màgic (expressió corporal i teatre de contacte)

Al llarg de 20 sessions de dues hores cadascuna, s’explorarà un mateix a través del joc, la improvisació individual i col·lectiva, intercalat amb moments de reflexió; es guiarà als alumnes en el reconeixement del seu cos i les seves infinites possibilitats expresives, comunicatives i interpretatives. En el taller s’ utilitzaràn tècniques vingudes de l’ expressió corporal, de la dansa, del mim i del teatre físic.

En aquest taller contarem amb el suport de professionals formats específicament en expressió corporal, dansa i teatre, que impartiran puntualment sessions específiques en les seves especialitzats.

Circ i més: malabars, clown, trapeci i tel·les (arts escèniques)

Aquest taller contribueix al reconeixement de la identitat i la identificació de cada participan,t a través de la utilització del llenguatge expressiu corporal. Potencia la dinàmica i les relacions de grup per mitjà del joc, les tècniques de clown, còmic, improvisació i creació de personatges. Potencia les capacitats comunicatives, desenvolupa un coneixement mes profund de cada persona integrant del grup. A nivell físic es potencien capacitats i destreses pròpies de les arts del circ. D’altra banda, es tracta de tallers d’iniciació i introductoris en nens i joves per què puguin explorar les seves capacitats i si veritablement els interessa puguin haver tingut una base sòlida per després professionalitzar-se.